Visie & waarden

Als kinderopvang streven wij continue naar kwaliteit op alle vlakken:

Kwaliteitsvolle opvang voor alle kinderen:

Het kind staat centraal.
Zijn eigenheid en zijn ontwikkeling vormen de basis voor onze aanpak. Geborgenheid, stimulatie op alle vlakken, gevarieerd spelaanbod en individuele benadering zijn onze uitgangspunten. We hebben respect voor elk kind.

Een goede relatie met de ouders:

Ook ouders moeten zich hier thuis voelen. Een goed onthaal, dagelijkse contacten en een luisterend oor bij problemen of vragen, vinden wij belangrijk.

Bekwaam en gemotiveerd personeel:

Een goede personeelswerking heeft een positieve invloed op de opvang van de kinderen. We streven naar een goede sfeer in ons kinderdagverblijf en een goede omgang met elkaar. Onze betrokkenheid en inzet vormen de basis van onze opvang.

Een kwaliteitsvol beleid:

Evaluatie van onze werking, openstaan voor vernieuwingen, flexibiliteit en voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind&Gezin, vormen de basis van tevredenheid van onze klanten.