Nieuws

Oudenaarde, 11 juli 2021:

Er werden wat kleine tekstuele aanpassingen aangebracht op de site rond de wederzijdse afspraken en het nieuwe rekeningnummer van ING. Ook de diashow van ons interieur werd terug geactiveerd en kan dus opnieuw bekeken worden.

Veel plezier op onze website. Mochten er vragen zijn, dan horen of lezen we die graag.

Het team van De Engeltjes