Huishoudelijk reglement

Klik op één van de titels om dat deel van het reglement te lezen.
Onder deze titels vind je de topics die in deze rubriek aan bod komen.

Algemeen
 • Contactpersoon van het kinderdagverblijf
 • Doelgroepomschrijving
 • Verzekering
 • Bereikbaarheid in noodgevallen
 • Klachtenbehandeling
 • Openingsdagen en openingsuren
Intern werkingskader
 • Principes van ons pedagogisch beleid
 • Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen
Wederzijdse afspraken
 • Opvolgplan
 • Breng- en haalmomenten
 • Invulformulier met kindgegevens
 • Voeding
 • Kleding en verzorging
 • Vaccinaties
 • Opvang van een ziek kind
 • Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tudens de opvang
 • Medicatie
 • Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Financiële bepalingen
 • Bijdrage van het gezin
 • Voorschot
 • Startdatum
 • Facturatie en betalingsregeling
 • Fiscaal attest
 • Opzegmodaliteiten voor de ouders
 • Opzegmodaliteiten voor de voorziening
 • Praktisch: wat breng je mee